Blog

BLOG

2909, 2020

Budúcnosť prekladania

Tiež ste už rozmýšľali o tom, aká budúcnosť čaká oblasť prekladateľstva? Je faktom, že stroje a roboty prevzali ľudskú prácu už v mnohých oblastiach, no prekladateľov ešte stále nahradiť nedokážu. Strojové preklady síce už nie sú žiadnou novinkou, no ešte stále majú [...]

1708, 2020

Apostille pri súdnych prekladoch

Preklad úradných dokumentov, ako sú napríklad sobášny list, rodný list a podobne, si vyžaduje pozorný a presný preklad. Keďže tieto preklady budú platnými, úradnými dokumentmi v zahraničí, podmienky na ich vyhotovenie závisia aj od individuálnych pravidiel a požiadaviek jednotlivých krajín.Súdny preklad vyhotovuje súdny [...]

2804, 2020

Čo je atribút hreflang?

Čo je hreflang? Atribút hreflang je metóda, ktorá vám umožňuje označiť vaše webové stránky, ktoré majú rovnaký obsah, ale sú zamerané na rôzne jazyky alebo regióny. Zvyčajne sa atribúty hreflang používajú v súvislosti s obsahom, ktorý môže mať variácie [...]

504, 2020

Založenie firmy v Rakúsku

Čo musíte vedieť, kým si založíte firmu v Rakúsku? Stále viac podnikateľov sa rozhodne otvoriť si firmu aj v niektorej zo susedných krajín alebo inde v zahraničí. Najčastejšie sa pre tento odvážny krok rozhodnú preto, lebo v [...]

2909, 2020

Budúcnosť prekladania

Tiež ste už rozmýšľali o tom, aká budúcnosť čaká oblasť prekladateľstva? Je faktom, že stroje a roboty prevzali ľudskú prácu už v mnohých oblastiach, no prekladateľov ešte stále nahradiť nedokážu. Strojové preklady síce už nie sú žiadnou novinkou, no [...]

1708, 2020

Apostille pri súdnych prekladoch

Preklad úradných dokumentov, ako sú napríklad sobášny list, rodný list a podobne, si vyžaduje pozorný a presný preklad. Keďže tieto preklady budú platnými, úradnými dokumentmi v zahraničí, podmienky na ich vyhotovenie závisia aj od individuálnych pravidiel a požiadaviek jednotlivých krajín.Súdny [...]

1607, 2018

Koľko stojí preklad?

O ceny prekladov ste sa už určite zaujímali – či už kvôli prekladu webstránky vašej spoločnosti, obchodnej dokumentácie, katalógov, marketingových materiálov alebo úradných dokumentov. Je prirodzené, že cena tu zohráva veľmi podstatnú úlohu, a práve od nej sa pravdepodobne bude odvíjať [...]

Go to Top