Technické preklady

V prekladateľskej agentúre K&J Translations máme množstvo skúseností s prekladaním rôznych technických dokumentov pre výrobcov, distributérov alebo jednotlivcov. Aj vám s radosťou preložíme akýkoľvek technický text – návod na používanie stroja, brožúry, katalógy, prezentácie, články alebo opisy výrobkov.

Pri prekladaní technických dokumentov spolupracujeme s kvalifikovanými a skúsenými prekladateľmi a v prípade akýchkoľvek nejasností sa radíme s odborníkmi na konkrétnu oblasť. Zo skúseností vieme, že pri technických textoch sa zvykne veľká časť textu opakovať, preto v takýchto prípadoch našim zákazníkom ponúkame zľavu na opakovanie.

Váš text bude s pomocou našich prekladateľov a odborníkov terminologicky a gramaticky správny a zrozumiteľný pre všetkých používateľov, prípadne ďalších zákazníkov.

Pri technických prekladoch je pre nás kľúčová:

 • presnosť
 • konzistentnosť
 • terminologická presnosť
 • používanie primeraných odborných termínov
 • dodržiavanie dohodnutých časových termínov

Okrem prekladania vám ponúkame aj ďalšie služby, ktoré by ste mohli pri technických prekladoch potrebovať:

  • Grafická úprava prekladu: po preklade dokumentu sa často stáva, že sa stratí jeho pôvodná grafická podoba. Niektoré časti textu alebo obrázky sa môžu poposúvať, alebo sa vyskytnú problémy s prekladaním nápisov na obrázkoch. Ak potrebujete, aby konečná verzia prekladu bola graficky upravená a podobná originálnej verzii, náš grafik to zariadi!
  • Jazyková korektúra: dodatočná korektúra zo strany rodeného hovoriaceho alebo odborníka na konkrétnu oblasť kvalitu vášho preloženého textu ešte vylepší.
  • Prekladanie stránok: ak okrem prekladu dokumentov potrebujete aj preklad vášho webu, môžete zariadiť všetko na jednom mieste – u nás! Okrem klasických prekladov ponúkame aj prekladanie WordPress stránok pomocou WMPL modulu.
výhodné preklady

VÝHODNE

Kvalitne preklady

KVALITNE

Rýchle preklady

RÝCHLO

Cenník prekladov
Viac o prekladoch

Máte viac otázok? Kontaktujte nás na info@kjtranslations.com alebo prostredníctvom formulára nižšie. A ak radšej telefonujete, sme vám k dispozícii na čísle +421 904 041 598!

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Kontakt SK
Rate this post