Súdne preklady

Potrebujete súdne overený preklad s pečiatkou súdneho prekladateľa? Obráťte sa na nás! Firmám aj fyzickým osobám ponúkame kvalitné služby našich súdnych prekladateľov za výhodné ceny. Súdne preklady vyžadujú najvyšší stupeň odbornosti a dôvernosti. Preto opatrne zaobchádzame s každým dokumentom a chránime vaše údaje a osobné informácie.

CENNÍK
CENOVÁ PONUKA

RÝCHLE A VÝHODNÉ SÚDNE PREKLADY

Súdne preklady vykonávajú súdni prekladatelia, ktorých vymenovalo za súdnych prekladateľov Ministerstvo spravodlivosti. Súdny prekladateľ text preloží a svojou pečiatkou a podpisom zaručí obsahovú zhodu prekladu s originálom. Súdny preklad je zviazaný s originálom. Je to úradný dokument, ktorý môžete použiť vo všetkých inštitúciách na svete.

Ktoré dokumenty zvyčajne potrebujú súdne overenie?

  •  svadobné a rodné listy,
  •  potvrdenia (o vzdelaní, výpis z registra trestov),
  •  vysvedčenia, diplomy a certifikáty,
  •  osvedčenia,
  •  súdne registre,
  •  obchodné dokumenty,
  •  oficiálne listy (z úradov, súdov),
  •  zdravotné potvrdenia alebo správy,
  •  právna dokumentácia,
  •  iné dokumenty.

Originály dokumentov, ktoré potrebujete preložiť, nám môžete poslať poštou alebo poslať ich kópie prostredníctvom e-mailu (najprv sa však pri inštitúcii, pre ktorú je preklad určený, uistite, či im bude kópia originálneho textu postačovať).
Ak nepotrebujete súdne overený preklad, ponúkame vám aj kvalitné a rýchle obyčajné preklady za výhodné ceny (najprv sa však pri inštitúcii, pre ktorú je preklad určený, uistite, či im bude kópia originálneho textu postačovať).

Máte ešte otázky? Kontaktujte nás na info@kjtranslations.com alebo prostredníctvom formulára dole.

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Súdne preklady
Rate this post