Často kladené otázky

V prekladateľskej agentúre K&J Translations vám ponúkame preklady z/do väčšiny svetových jazykov. Spolupracujeme s viac ako 210 prekladateľmi z celého sveta a prekladáme do 75 svetových jazykov. Ak potrebujete preklad v jazykovej kombinácii, ktorú ste na našej stránke nenašli, kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť pre vás vhodného prekladateľa.

Naspät k častým otázkam
Rate this post

Zákazníkovi sa vždy snažíme maximálne vyhovieť a v prípade, že sa s prekladom ponáhľa, dodáme mu ho v čo najkratšom možnom čase. Do pol hodiny od odoslania nezáväznej objednávky vám pošleme ponuku, na ktorej bude uvedený termín odovzdania hotového prekladu. Rýchlosť našej práce je závislá od viacerých faktorov, okrem iného napr. od odbornosti textu, jeho množstva či jazykovej kombinácie.

Naspät k častým otázkam
Rate this post

Postup závisí od toho, v akej forme nám text na preklad pošlete. Ak text dostaneme v podobe, ktorú môžeme upravovať (Word, Excel, prípadne iný textový dokument), množstvo rýchlo prepočítame pomocou prekladateľského programu. Ak nám však text pošlete v podobe, ktorú upravovať nemôžeme, najprv ho budeme musieť pretvoriť na vyhovujúci formát, z ktorého následne vypočítame počet normostrán. Práve na ich základe sa potom udáva celková cena za preklad textu.

Naspät k častým otázkam
Rate this post

Ide o synonymá, ktoré opisujú štandardnú prekladateľskú jednotku. Jedna normostrana obsahuje 250 slov, resp. 1500 znakov bez medzier. Jednu normostranu taktiež považujeme za najmenšiu jednotku prekladu.

Naspät k častým otázkam
Rate this post

Text na preklad nám môžete poslať prostredníctvom našej internetovej stránky, prostredníctvom mailu alebo poštou. Prijímame všetky typy dokumentov, od elektronických súborov po dokumenty v papierovej podobe.

Naspät k častým otázkam
Rate this post

Súdne preklady vykonávajú súdni prekladatelia, ktorých vymenovalo Ministerstvo spravodlivosti. Súdny prekladateľ text preloží a svojou pečiatkou a podpisom zaručí obsahovú zhodu s originálom. Súdny preklad je zviazaný s originálom a je to úradný dokument, ktorý môžete použiť vo všetkých inštitúciách na svete.

Naspät k častým otázkam
Rate this post

Súdny preklad zvyčajne potrebujete vtedy, keď od vás domáci alebo zahraničný úrad vyžaduje preklad dokumentov ako diplomy, výpis z registra trestov alebo sobášny list. Môže ísť o veľvyslanectvá, ministerstvá, krajské úrady, súdy, poisťovne, zdravotnícke inštitúcie, školy, univerzity atď.

Naspät k častým otázkam
Rate this post
  • Právnické osoby (živnostníci, firmy) faktúru uhradia do 10 dní od prijatia preloženého dokumentu, ak sa nedohodneme inak.
  • Fyzické osoby faktúru spravidla uhrádzajú pred začatím prekladania. Prevod môžu vykonať prostredníctvom služby PayPal, internetového bankovníctva alebo klasicky, šekom na pošte. Prekladať začneme hneď po zaevidovaní vašej platby, resp. keď dostaneme potvrdenie o uskutočnení platby, ktoré nám pošlete mailom.
Naspät k častým otázkam
Rate this post

Do ceny je zahrnutý preklad textu a jeho následná kontrola. Preklad vykoná prekladateľ, ktorý je špecializovaný na danú oblasť a jazykovú kombináciu. Aby sme vám zaručili naozaj bezchybný preklad, text následne ešte skontroluje rodený hovoriaci, prípadne výborný znalec cieľového jazyka.

Naspät k častým otázkam
Rate this post

Preklady zadarmo sú vám k dispozícii na viacerých internetových stránkach. Ak nepotrebujete perfektný preklad a postačuje vám len porozumieť textu, odporúčame vám Google Prekladač. Ak však potrebujete profesionálny preklad, pošlite nám nezáväznú objednávku a my sa posnažíme, aby ste boli s našimi službami maximálne spokojní.

Naspät k častým otázkam
Rate this post

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Kontakt SK
Rate this post