Časté otázky

V prekladateľskej agentúre K&J Translations vám ponúkame preklady z/do väčšiny svetových jazykov. Spolupracujeme s viac ako 210 prekladateľmi z celého sveta a prekladáme do 75 svetových jazykov. Ak potrebujete preklad v jazykovej kombinácii, ktorú ste na našej stránke nenašli, kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť pre vás vhodného prekladateľa.

Naspät k častým otázkam
Do ktorých jazykov prekladáte?
Rate this post

Vždy sa snažíme vyhovieť zákazníkovi a v prípade, že sa s prekladom ponáhľa, vyhotovíme preňho preklad v najkratšom možnom čase. Do pol hodiny od odoslaní nezáväznej objednávky vám pošleme ponuku, na ktorej bude uvedený termín, v ktorom vám preklad pošleme. Rýchlosť prekladu je závislá od viacerých faktorov, okrem iného od odbornosti textu, jeho množstva, jazykovej kombinácie, atď.

Naspät k častým otázkam
Ako rýchlo môžete preklad vyhotoviť?
Rate this post

Postup závisí od toho, v akej forme nám text na preklad pošlete. Ak text dostaneme v podobe, ktorú môžeme upravovať (Word, Excel, textový dokument…), množstvo textu rýchlo prepočítame pomocou prekladateľského programu. Ak nám text pošlete v podobe, ktorú nemôžeme upravovať, najprv ju pretvoríme na formát, s ktorým môžeme pracovať, a potom prepočítame počet normostrán. Na ich základe potom prepočítame cenu za preklad textu.

Naspät k častým otázkam
Ako prepočítate množstvo textu?
Rate this post

Ide o synonymá, ktoré opisujú štandardnú prekladateľskú jednotku. 1 normostrana obsahuje 250 slov alebo 1500 znakov bez medzier.

Naspät k častým otázkam
Čo je to normostrana (NS) resp. autorská alebo prekladateľská strana?
Rate this post

Text na preklad nám môžete poslať prostredníctvom našej internetovej stránky, prostredníctvom mailu alebo poštou. Prijímame všetky typy dokumentov, od elektronických súborov po dokumenty v papierovej podobe.

Naspät k častým otázkam
V akej podobe vám môžem poslať text na preklad?
Rate this post

Súdne preklady vykonávajú súdni prekladatelia, ktorých vymenovalo za súdnych prekladateľov Ministerstvo spravodlivosti. Súdny prekladateľ text preloží a svojou pečiatkou a podpisom zaručí obsahovú zhodu prekladu s originálom. Súdny preklad je zviazaný s originálom. Je to úradný dokument, ktorý môžete použiť vo všetkých inštitúciách na svete.

Naspät k častým otázkam
Čo je súdny preklad?
Rate this post

Súdny preklad zvyčajne potrebujete vtedy, keď domáci alebo zahraničný úrad od vás vyžaduje preklad dokumentov ako diplomy, výpis z registra trestov alebo sobášny list. Môže ísť o veľvyslanectvá, ministerstvá, krajské úrady, súdy, poisťovne, zdravotnícke inštitúcie, školy, univerzity, atď.

Naspät k častým otázkam
Kedy potrebujem súdny preklad?
Rate this post
  • Právnické osoby (živnostníci, firmy) faktúru uhradia do 10 dní od prijatia preloženého dokumentu, ak sa nedohodneme inak.
  • Fyzické osoby faktúru spravidla uhrádzajú pred začatím prekladania. Prevod môžu vykonať prostredníctvom služby PayPal, internetového bankovníctva alebo klasicky šekom na pošte. Prekladať začneme hneď po zaevidovaní vašej platby, resp. keď dostaneme potvrdenie platby, ktoré nám pošlete mailom.
Naspät k častým otázkam
Ako a kedy môžem zaplatiť za preklad?
Rate this post

Do ceny je zahrnutý preklad textu a jeho záverečné prehliadnutie. Preklad vykoná prekladateľ, ktorý je špecializovaný na danú oblasť a jazykovú kombináciu. Po ňom text prehliadne rodený hovoriaci alebo výborný znalec cieľového jazyka.

Naspät k častým otázkam
Čo všetko zahŕňa cena prekladu?
Rate this post

Preklady zadarmo vám sú k dispozícii na viacerých internetových prekladačoch. Ak nepotrebujete perfektný preklad a postačuje vám len porozumieť textu, odporúčame vám Google Prekladač. Ak však potrebujete profesionálny preklad, pošlite nám nezáväznú objednávku a my sa posnažíme, aby ste boli s našimi službami maximálne spokojní.

Naspät k častým otázkam
Potrebujem len informatívny preklad. Kde nájdem prekladanie zadarmo?
Rate this post

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Časté otázky
Rate this post